Také veľké spasenie - 17. september - evs.sk

Zamyslenia

Také veľké spasenie – 17. september
17. septembra 2021
Play

„… akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle?“ (Žid 2:3-4)

Podľa výskumov si počas jedného roka výhercovia lotérie neprevezmú ceny vo výške približne dva milióny dolárov. (Mimochodom, nie je to tvrdenie lotérie.) Boh nám dal niečo oveľa väčšie, než je lotériový lístok. Daroval nám čosi, čo má oveľa väčšiu hodnotu ako milióny a milióny dolárov. Je to spasenie.

Niet divu, že Biblia to nazýva „také veľké spasenie“ (Žid 2:3). Boh nám, takpovediac, na náš duchovný bankový účet vložil spravodlivosť Ježiša Krista. Toto je pravda o každom veriacom. Apoštol Pavol napísal: „A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha (založenú) na viere“ (F 3:8-9).

Ako kresťania sme pred Bohom spravodliví. V deň, ktorý si uveril, odstránil tvoj hriech. Tvoj hriech ti odpustil. Zabudol na neho. Odstránil každú stopu tvojho hriechu a nahradil ju spravodlivosťou Ježiša Krista. Toto znamená byť ospravedlnený.

A my chceme spravovať alebo žiť to, čo nám Boh daroval. Niekedy nevidíme vplyv spasenia na životný štýl kresťana alebo na jeho voľby. Taký kresťan vraví: „Áno, milujem Pána,“ no potom robí veci, ktoré tomu vyhláseniu očividne odporujú. Taký kresťan môže povedať: „O áno, som spasený,“ no my sa potom zamýšľame, či skutočne spasený je.

Ak človek naozaj stretol Boha, v jeho či jej živote o tom nájdeš dôkazy. Ak sa človek naozaj stretol s Ježišom Kristom, ostatní uvidia výsledky.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.