Ťažkosti a dôvera - 21. máj - evs.sk

Zamyslenia

Ťažkosti a dôvera – 21. máj
21. mája 2023
Play

„Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, a tak nezanedbával Jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam.  Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia, rozhojní sa tvoje striebro a zlato i všetko, čo máš, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.“ (5M 8:11-14)

 Keď boli Izraeliti konečne pripravení vstúpiť do zasľúbenej zeme, Boh ich varoval, že skutočné nebezpečenstvo pre ich životy sa práve začalo.

Predtým Izrael štyridsať rokov putoval pustou púšťou a bol vo všetkom úplne závislý na Bohu. Každý deň vychádzali zo svojich malých stanov a čakala na nich manna, podobne ako ranné noviny. Boh im dával čerstvú vodu na pitie, oblak, ktorý ich cez deň viedol a robil tieň a ohnivý stĺp, ktorý im v noci osvetľoval tábor.

Áno, život na púšti bol spojený s množstvom ťažkostí. Ale práve tieto ťažkosti ich nútili, aby každý deň hľadeli na Pána a vo všetkom sa spoliehali na Neho.

Potom ich však priviedol na okraj zasľúbenej zeme a oni sa mohli pozrieť cez Jordán a vidieť svieže zelené kopce, vlniace sa pšeničné polia, tečúce rieky a stromy plné ovocia. Už sa nevedeli dočkať, kedy tam vstúpia! Ale Boh ich varoval: „Buďte opatrní! Dávajte si pozor, lebo stučniete a budete drzí a zabudnete na mňa. Vtedy sa začnú vaše problémy.“

Všetci sme to zažili: keď náš život zasiahne neistota, nebezpečenstvo alebo bolesť, padáme na kolená a voláme k Bohu. Boh môže použiť nepriazeň okolností na to, aby nás priviedol bližšie k Sebe – čo je vlastne miesto, kde zažijeme najväčšie požehnania života.

C. S. Lewis napísal: „Boh nám šepká v našich radostiach, hovorí v našom svedomí, ale kričí v našich bolestiach: je to jeho megafón, ktorý má prebudiť hluchý svet.“

Žalmista vyhlásil: „Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč. Dobre mi, že som bol pokorený, aby som sa učil Tvojim nariadeniam.“ (Ž 119: 67,71)

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.