Ten, kto má - 1. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Ten, kto má – 1. apríl
1. apríla 2021
Play

„Lebo tomu, kto má, bude dané, a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má.“ Evanjelium podľa Matúša 13:12

„Kto má uši, nech počuje!“ – tieto slová použil Pán Ježiš často.
Spása spočíva v našom počúvaní! Ak neprichádza Božie Slovo do srdca človeka, nie je nádej na spasenie. Takýto človek je charakterizovaný slovami: ten, kto nemá.

Človek môže byť nábožný, môže mať záujem o kresťanstvo, môže podporovať misiu, chodiť do kostola a na rôzne stretnutia – stále má možnosť počuť Božie Slovo. Ale keď Božie Slovo nie je prijaté do srdca, nič z toho nepomáha! Čokoľvek by taký človek mal, všetko mu bude odňaté. Ten, kto nevyužíva príležitosti na prijatie Božieho Slova, bude mu odňaté. Ak nie skôr, tak vtedy, keď človek opustí tento svet.

Máme zodpovednosť počúvať a prijať Božie Slovo! Ten, kto počuje Božie Slovo, prijíma ho a chce ho zachovávať, je Pánom Ježišom charakterizovaný ako: ten, kto má!
Tento človek sa cíti bezmocný a neschopný privlastniť si to, čo počuje. Ale keď je zameraný na to, aby si to, čo počuje, osvojil, začína Božie Slovo pracovať v jeho srdci.
Nie je to, ako keď poľnohospodár seje: najprv musí obrobiť pôdu a potom siať. Tu je to samotné semeno, ktoré obrába pôdu v srdci! Božie Slovo si samé vytvára miesto v srdci u toho, kto ho chce prijať. „To čomu veríš, to máš.“ (Luther) Skutočne môžeme povedať o tom, kto prijíma Božie Slovo, že je tým, kto má. „Kto má Syna, má život.“ (J 3:36) Má vykúpenie v Pánovi Ježišovi Kristovi skrze Jeho krv a odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti. (Ef 1:7)

A pretože má, bude mu dané. Boh dáva vždy vrchovatou mierou. Dostávame nielen pre seba, ale toľko, aby sme mohli dať aj iným.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.