Tí, ktorí tvoria pokoj - 9. máj - evs.sk

Zamyslenia

Tí, ktorí tvoria pokoj – 9. máj
9. mája 2024
Play

„Blahoslavení tí, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať.“ Evanjelium podľa Matúša 5:9

Byť tým, kto tvorí pokoj, znamená prinášať pokoj všade tam, kde človek stojí, kadiaľ človek kráča. Z takého človeka vychádza vplyv, ktorý bezprostredne ovplyvňuje ostatných ľudí. Je ho vidno v charaktere a v osobnosti človeka.

Nie je to nič, s čím sa človek rodí. Naopak, ide tu o konanie a správanie, ktoré je v úplnom protiklade ku konaniu, ktoré vychádza z nášho prirodzeného človeka.

Je to Ježišova myseľ, ktorá vytvára pokoj a spôsobuje, že kresťan je tvorcom pokoja.

To, čo slovo pokoj v skutočnosti znamená, nie je také ľahké vysvetliť. Biblické slovo pre pokoj v skutočnosti vyjadruje nebeskú harmóniu. Je výrazom niečoho neviditeľného a nevysvetliteľného, čo pôsobí na človeka dobre, vytvára miernosť a znášanlivosť, zmierňuje protiklady a neopätuje nepriateľstvo.

Tí, ktorí so sebou prinášajú pokoj, sú živým svedectvom toho, že patria Bohu.

Preto budú v deň súdu nazvaní Božími synmi. Budú blahoslavení za to, ako žili v tomto čase.

Toto nám ukazuje, aké je nesprávne, keď ľudia, ktorí sa považujú za kresťanov, zapríčiňujú delenie, rozpoltenosť, boje, hádky a mnoho iného zla. Predvádzajú satanove praktiky a nebudú nazvaní Božími synmi.

Preto sa musíme vyskúšať pred tvárou Boha!

Ak je to s nami zlé, je potrebné obrátiť sa k Nemu, k Ježišovi Kristovi, ktorý je naším pokojom! Od Neho pochádza pokoj, ktorý sa skrze nás dostáva do nášho okolia.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.