Tiahni ma za sebou - 8. december - evs.sk

Zamyslenia

Tiahni ma za sebou – 8. december
8. decembra 2021
Play

„Tiahni ma za sebou!“ Veľpieseň 1:4

„Aj tie najmenšie veci, čo ti prídu do cesty, ó, prines k Ježišovi, On ti pomôže!“ spieva sa v jednej piesni a je to pravda. So všetkým smieme prísť k Ježišovi. On musí viesť naše kroky a pomáhať nám na púti, ktorá je často ťažká a drsná.

Napriek tomu je dôležité, aby v našom duchovnom živote bola rovnováha. Je nesprávne, ak sa modlitbou snažíme vtiahnuť Boha do nášho sveta. V prvom rade sa máme modliť, aby nás On viedol do svojho sveta.

Tiahni ma za sebou!

Ježiš má bolesť, o ktorú sa chce s tebou podeliť. Je to potrebné pre tých, čo žijú bez nádeje a bez Boha na svete. Rozlial svoju lásku v tvojom srdci, aby si miloval tých, ktorých miluje On.

Byť Božím nástrojom je požehnaním a bohatstvom. Samozrejme, že táto služba môže byť náročná a plná ťažkostí. Nikto nemôže konať Božie dielo bez vytrvalosti. Ale keď sa obzrieš späť, nepochybuješ, že najbohatšie momenty života sa spájajú s poslaním, ktoré si dostal od samotného Hospodina.

Tiahni ma za sebou!

Táto modlitba je vlastne prosba o hlbšie poznanie Ježiša. Tvoje kresťanstvo je predovšetkým sám Ježiš. Tvoje myšlienky a túžby sa upierajú na Neho. On je Ten, koho miluješ. Preto Ho chceš uzrieť v Jeho sláve. Predstav si, že by si hlbšie porozumel, čo je to vykúpenie.

Predstav si, že by si pochopil, koľko Boh musel zaplatiť za spásu. Žiadna ľudská myseľ to nedokáže pochopiť. Je to tajomstvo, ktoré Boh vyjavil vo svojom Slove prostredníctvom Ducha Svätého. Je to srdce, ktoré Boh osvieti. Nedokážeš slovami plne vyjadriť, čo ti Boh v hĺbke tvojho srdca vyjavil. Ak si však pochopil čo i len kúsok tohto tajomstva, posilní ťa to v modlitbe.

Tiahni ma za sebou! Veď ma do svojich svätýň! Daj mi poznať svoje sväté myšlienky! Pomôž mi žasnúť nad Tvojou slávou, ktorá je plná milosti a pravdy!

S touto modlitbou na perách máš žízniť po Bohu. On jediný dokáže uhasiť tento smäd. Urobí to svojou milosťou.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.