Toto je môj milovaný Syn - 3. jún - evs.sk

Zamyslenia

Toto je môj milovaný Syn – 3. jún
3. júna 2021
Play

„A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Evanjelium podľa Matúša 3:17

Ježiš je Boží Syn – to je tretie svedectvo, ktoré o Pánovi Ježišovi vydáva Ján. Ján videl, ako Boží Duch zostúpil z neba v podobe holubice a počul, ako Boh z neba hovorí: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ V ktorom sa mi zaľúbilo, to je slovné spojenie, ktoré znamená: vybral som Ho podľa mojej slobodnej vôle. Človek, ktorý sa v Jánovom krste priznáva k zodpovednosti za všetky hriechy sveta, je jednorodený Boží Syn, ktorý je pre túto úlohu vyvolený podľa Otcovho vlastného slobodného zámeru. Boh vydáva svedectvo o svojom Synovi, že v Ňom máme večný život. „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi.“ (1J 5:9.11) Ježiš Kristus je Božím darom pre stratené ľudstvo. Svet, ktorý leží v zle, a nenávidí Boha, je milovaný Bohom tak, že On dal svojho vlastného Syna, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Od okamihu, keď sa začneme utiekať k Pánovi Ježišovi, je všetko, čo hovorí Boh o Ňom, naším osobným vlastníctvom. „Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe.“ (1J 5:10) „To, čomu veríš, to máš.“ (Luther) Počuj ešte raz tri svedectvá, ktoré o Pánovi Ježišovi vydáva Ján: On je Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. On je ten, kto krstí Duchom Svätým. On je Boží Syn. Môžeš ešte pochybovať o tom, že ten, kto sa k Nemu utieka, má večný život? „Kto má Syna, má život.“ (1J 5:12)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.