Tréningové tipy na preteky života - 7. jún - evs.sk

Zamyslenia

Tréningové tipy na preteky života – 7. jún
7. júna 2024
Play

 „Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli.“ (1K 9:24)

Keď som sa stal kresťanom, prihlásil som sa k nasledovaniu Ježiša. Ľudia ma niekedy sklamali, ale Ježiš nikdy. Nikdy sa ma nezriekol, nesklamal ma ani ma neopustil.

Pisateľ Listu Židom nám hovorí: „Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu“ (Žid 12:1-2).

Ježiš je ten, pre ktorého bežím tento závod. Nebežím pre potlesk ľudí alebo nejakú pozemskú odmenu. Bežím ho pre Neho, pretože On pre mňa urobil tak veľa.

Je to beh na dlhé trate a kľúčom k dokončeniu tohto behu je mať oči upreté na Ježiša. Ak to budeme robiť, zvládneme to. V tomto behu nesúťažíme proti sebe. Naši nepriatelia nie sú naši bratia a sestry v Kristovi. Naším nepriateľom je skôr diabol.

Najdôležitejším cieľom pri behu v týchto pretekoch je počuť Ježiša v ten posledný deň povedať: „Správne, dobrý a verný sluha“ (Mt 25:21,23).

Niekedy budeme znechutení. Niekedy budeme zdrvení. Ale chceme mať oči upreté na Krista a dokončiť tento beh s radosťou.

Apoštol Pavol povedal starším zboru v Efeze: „Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej.“ (Sk 20: 24)

Môžeš sa pozrieť späť na svoj doterajší život a povedať: „Až po tento bod som svoj beh dokončil s radosťou?“ Ak nie, urob zmenu, kým môžeš.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.