Túžba po čistote - 20. jún - evs.sk

Zamyslenia

Túžba po čistote – 20. jún
20. júna 2021
Play

Rúcho sa Mu zaskvelo bielobou snehu, ako by ho nevybielil nijaký bielič na zemi. Evanjelium podľa Marka 9:3

Túžba po čistote žije v jadre našej duše. Svet nebol schopný ju potlačiť a ani naša vlastná nečistota. Sme stvorení pre svätosť. Všetko nečisté spôsobuje satan. Svojím hadím jedom naplnil nás aj svet, v ktorom žijeme. Túžbu po čistote zmenil na sen. Ľudská čistota sa zdá byť pôsobivá, no celá čistota, ktorú môžeme ukázať, je len vonkajšia vec. Tu na zemi je všetko napadnuté hriechom. Dokonalú čistotu nájdeš len na jednom mieste. Pri Ježišovi. On je bez hriechu v najvnútornejšej časti svojej duše. Traja učeníci videli na hore premenenia Jeho rúcho tak žiarivo a oslňujúco biele, ako by ho nevybielil nijaký bielič. Na túto víziu nikdy nezabudli. Čistota Ježišovho rúcha bola obrazom Jeho duše. Ježišova láska k tebe je taká nesmierna, že si nič nechce nechať pre seba. Chce sa s tebou podeliť o všetko, vrátane svojej čistoty. Stálo Ho to krv Jeho života. Ak by nebola preliata, chýbal by nám prostriedok na očistenie od každého hriechu. Ježišova krv nielen prikrýva hriech, ale ho i vymazáva. Znamená to, že tvoj hriech už viac neexistuje. Hriechy, ktoré Ježišova krv odstránila, už Boh nepozná. Preto ťa Ježiš môže predstaviť Bohu ako čistú pannu. V Zjavení Jána sa znovu a znovu zdôrazňuje, že tí, ktorí patria Ježišovi, budú pred Božím trónom odetí v bielom rúchu. Slovo nám tiež hovorí, ako tieto rúcha zbeleli. Boli opraté v krvi Baránkovej. Napriek tomu nemôžeme svoje myšlienky zamerať na naše rúcho v nebesiach. Uvidíme tam Ježiša a pohľad na Neho spôsobí, že všetko ostatné bledne. Nebude to radosť z nás, ktorá nás zjednotí. Bude to radosť z Neho samého. On je tá jasná hviezda ranná, na ktorú máme sústrediť svoje myšlienky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.