Tvoja duša patrí Ježišovi - 16. júl - evs.sk

Zamyslenia

Tvoja duša patrí Ježišovi – 16. júl
16. júla 2021
Play

Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára. Evanjelium podľa Jána 12:10

Lazár bol svedectvom Ježišovej božskej moci. Bol Božím potvrdením toho, čo Ježiš svedčil sám o sebe. Nie sú to prázdne slová, keď Ježiš tvrdí, že je vzkriesenie a život. Satan a jeho služobníci vždy chcú zastaviť Ježišovo svedectvo. To sa môže stať, ak umlčia svedka. Preto chceli Lazára zabiť. Každé Božie dieťa je živým svedectvom Ježišovej zachraňujúcej moci. Prešlo zo smrti do života, spod moci satana k Bohu. Preto satan pozerá na každého kresťana ako na nepriateľa. Z času na čas sa satanský protiútok zmení na priame prenasledovanie. Aj dnes sú na svete kresťania, na ktorých by sme mali pamätať, akoby sme boli ich spoluväzňami. V budúcnosti čaká Boží ľud veľa trápenia. Hovorí to Božie slovo. Obdobie tesne predtým, ako Pán Ježiš znovu príde, sa bude v mnohom podobať časom apoštolov. Satan bude používať násilie. Niektorí ľudia budú zastrašení. Ale satan bude mať tiež problémy. Už dávno sa hovorilo, že krv martýrov je semenom cirkvi. Bolo to tak a je to tak. Preto satan skúša inú cestu. Snaží sa zabiť Ježiša v tvojom srdci. Ak sa mu to nedarí, skúša iné spôsoby. Na prostriedkoch mu nezáleží, len keď dosiahne svoj cieľ. Kým je satan pánom v živote človeka, všetko, čo človek vlastní, necháva na pokoji. Je to alarmujúci pokoj, pretože je z podvodu. Je to pokoj smrti, ktorý patrí peklu. Ak satan stratí svoju korisť, útočí. Ježiš o svojich učeníkoch povedal, že satan si ich vyžiadal, aby ich preosial ako pšenicu. Satan neprestáva takto konať. Chce ich mať späť. Nemôžeš nič robiť z vlastnej sily. Drž sa blízko Ježiša. Ži v Jeho spáse. Používaj Jeho slovo. Raduj sa z Jeho víťazstva. Potom vezmi štít viery, ktorým dokážeš uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Satan nebude môcť zasadiť žiadnu smrteľnú ranu. Ak by si aj prišiel o život, môžeš vedieť, že tvoja duša patrí Ježišovi.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.