Tvoja neprávosť už nespočíva na tebe - 28. november - evs.sk

Zamyslenia

Tvoja neprávosť už nespočíva na tebe – 28. november
28. novembra 2021
Play

„Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“ Izaiáš 53:6

Keď je človek v núdzi kvôli hriechu, je ťažké veriť tejto pravde. Vtedy cíti, že Božie sväté oči ho pozorujú. Nemám čo povedať. Mám zavreté ústa a očakávam Boží súd.

Vtedy prichádza Boh vo svojom Slove a hovorí, že nechal dôsledky všetkých mojich hriechov dopadnúť na Pána Ježiša. Ja som zhrešil, ale Ježiš niesol vinu.

Ježiš pozná vnútro človeka. Vie, že skľúčené srdce ťažko uverí, že práve všetky jeho hriechy boli odpykané. Dokážeš veriť, že to platí pre všetkých ostatných, len nie pre teba.

Boh preto hovorí, že spôsobil, aby Ježiša zasiahla neprávosť všetkých nás. Keď hovorí všetkých, myslí tým všetkých. Patrí tam aj tvoja neprávosť.

Musíš vedieť, že tvoja neprávosť nemôže spočívať na tvojich a zároveň aj na Jeho pleciach. Keď ju Boh z teba sňal a položil na Neho, už viac nie je na tebe.

Sám Hospodin dokonal toto nádherné dielo spasenia. Jediné, čím si mohol prispieť, bol hriech. Boh však vzal to, čo si mohol dať, a potom namiesto teba obetoval svojho Syna.

Je to akoby v slovách „Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás“ človek vnímal význam celého hriechu sveta. Toto bremeno musí byť závažné! Nemalo by nás preto prekvapiť, keď Biblia hovorí, že Ježiš bol zdrvený.

Nedokážeme doceniť cenu za spasenie. Ľudské meradlá na ňu nestačia, ale Božie slovo nám pomáha pochopiť, že exituje spojitosť medzi cenou spasenia a Božou nekonečnou láskou.

Tak Boh miloval!

Každú jednu ľudskú bytosť uznal za vinnú z hriechu. Na zemi nikdy nebol a ani nebude človek, ktorého by Boh neuznal za vinného. Boh však túto neprávosť nepripísal tebe. Nie, položil ju na vlastného Syna. Teba neobviní. Syn bol obvinený.

Boh to urobil, aby zachránil stratených hriešnikov. Patríš k tým, ktorí prijali túto milosť? Ak nie, mal by si to urobiť teraz. Boh to všetko pripravil.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.