Utrpenie - 8. júl - evs.sk

Zamyslenia

Utrpenie – 8. júl
8. júla 2022
Play

„Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ 1. list Petrov 2:21

Ježiš trpel.

Aké utrpenie to muselo byť pre Syna nebeského Kráľa, keď sa vzdal nebeskej slávy a narodil sa do tohto sveta hriechu a sebectva! Aké utrpenie Mu muselo spôsobiť, keď opustil svojho Otca a Jeho anjelov a pohyboval sa medzi hriešnymi ľuďmi, ktorí Ho privítali s chladom a pohŕdaním! Aké utrpenie Mu spôsobili tí, ktorí Ho odsúdili na smrť a ktorých miloval Božou láskou! Čo to bolo za utrpenie odísť z dôvernej Božej blízkosti do najhlbšej tmy opustenosti Bohom na Golgote!

Ježiš trpel. Nikto nikdy netrpel tak ako On. A trpel namiesto teba. Tvoj hriech a Ježišova láska k tebe Mu priniesli utrpenie.

Ježiš je zároveň príkladom v utrpení, ktorým musíš prejsť aj ty.

Existuje úzka spojitosť medzi konaním dobrých skutkov a naším utrpením. Utrpenie nie je jednoducho len odplata za hriech. Ježiš trpel len kvôli tomu, že bol dobrý. Aj ty budeš vystavený utrpeniu, ak pôjdeš v Pánových šľapajach.

Čo to spôsobuje?

Súvisí to s tým, že ten, kto je nečistý, sa cíti odsúdený tým, kto je čistý. Odhaľuje to pravda a dobro. Duchovné mocnosti bezbožnosti povstávajú do boja proti svetlu. Ježiša nenávideli, pretože kázal Božiu pravdu. Nesmieš sa diviť, že prechádzaš cez to isté, čím prešiel Pán.

Nielen zákonníci a farizeji sa obrátili proti Ježišovi. Jeho najbližší príbuzní sa zachovali rovnako. Nepochopili Ho a žiadali, aby opustil mesto, kde býval. Možno budeš musieť prejsť utrpením a nepochopia ťa ľudia, ktorí sú ti blízki. Keď sa od teba dištancujú, bolí to v najhlbšom vnútri srdca. Možno ťa odsúdia ako fanatika.

Ježiš ti dal príklad. Máš nasledovať Jeho šľapaje. Nevyhýbaj sa utrpeniu. Pán ťa na ceste utrpenia požehná.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.