V slabosti - 12. marec - evs.sk

Zamyslenia

V slabosti – 12. marec
12. marca 2024
Play

„… ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva.“ 2. list Korintským 12:9

Ak chceme pochopiť, ako sa Ježišova moc dokonáva v slabosti, nepotrebujeme čítať knihy. Namiesto toho potrebujeme pozrieť sa na slabých bezmocných kresťanov, ktorí žijú v Božej milosti.

Takí kresťania sú sami osebe ničím, no poznajú svoju malosť a slabosť, preto nepredstierajú, že sú veľkí. Ich vlastná úbohosť a bieda je pre nich utrpením. Myslia si, že je pokorujúce prijať toľko milosti a lásky, a prinášať potom tak málo ovocia. Nevedia, že odrážajú silu Božej milosti.

Vo svojej bezmocnosti sa obracajú na Ježiša, ktorý žije v ich srdci a mysli po celý deň. Je pre nich celkom prirodzené rozprávať sa s Ním o malých každodenných záležitostiach. Nedokážu kráčať sami ani jeden krok. Stratili vieru vo vlastné schopnosti a zručnosti. Ježiš ich musí viesť a dávať im silu vo všetkom.

Všetci kresťania majú Božiu silu. Ježiš nemôže žiť v srdci bez toho, aby tam bol s celou svojou plnosťou a mocou. Je však veľký rozdiel, či Ježišova moc má možnosť rozvíjať sa alebo nemá.

Ak ťa Hospodin nepriviedol k bezmocnosti, tvoje prirodzené schopnosti a príležitosti sa stanú hranicami pre pôsobenie Ježišovej moci. Ježiš sa s nami o svoju moc nedelí. Nie je to tak, že ty máš urobiť všetko, čo môžeš, a Hospodin urobí zvyšok.

To, že sme Boží spolupracovníci, znamená, že sme Mu k dispozícii. Aké ovocie to prinesie, závisí od toho, či Mu dovolíme použiť Jeho moc. Požehnanie nie je v ničom, čo je v nás. Je to len na samotnom Hospodinovi.

My zmýšľame tak, že nie je dobré byť bezmocným. Ale vo svetle Božieho slova je bezmocnosť podmienkou, aby z nás mohli prúdiť pramene živej vody.

Preto sa nepoddaj ťažkostiam, keď ťa Boh robí bezmocným. Nerobí to preto, že by si bol pod Jeho hnevom. Miluje ťa a túži, aby sa Jeho moc v tebe v plnosti dokonala.

Pros Hospodina, aby ťa viedol po Jeho ceste — je to vždy tá najlepšia cesta.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.