Večný život je v Ježišovej osobe - 21. november - evs.sk

Zamyslenia

Večný život je v Ježišovej osobe – 21. november
21. novembra 2023
Play

„Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život, – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?“ Evanjelium podľa Jána 11:25-26

Tieto silné slová povedal Pán Ježiš pri hrobe. Vo vnútri ležalo telo, ktoré už bolo v rozklade. Ležalo tam štyri dni.

Keď sa Pán Ježiš dopočul, že je Lazar chorý, zostal ešte dva dni na mieste. Mal na to dôvod. Nechcel prísť k Lazarovi skôr, kým Lazar nebol mŕtvy. Mária pred Pánom Ježišom pravdivo vyznala: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel.“

Ale Pán Ježiš tam byť nemal a Lazar zomrieť mal. A v hrobe mal ležať štyri dni. Pán Ježiš mal pred hrobom povedať tieto slová: „Ja som vzkriesenie a život. Kto žije a verí vo mňa nikdy nezomrie naveky. A aj keby zomrel, aj tak žije.“

Večný život je v Ježišovej osobe. Priniesol ho k nám. A tým, že trpel za naše hriechy, dal nám právo na večný život. Lebo tak, ako hriech priniesol smrť, Ježiš Kristus priniesol skrze utrpenie za hriech večný život.

Teraz mal Pán Ježiš ukázať, osvedčiť, že Jeho slová sú pravdivé. Preto mŕtvemu hovorí: „Lazar, poď von.“

Vtedy mŕtvy vyšiel z hrobu omotaný plátnom na tele.

Ježišovo slovo prebudilo sluch, a skrze slovo vošiel život do mŕtveho. Toto vzkriesenie je názorným vyučovaním o tom, že kto verí v Pána Ježiša, má večný život.

„Kto žije a verí vo mňa,“ je hebrejským vyjadrením. Znamená to: Kto žije skrze vieru vo mňa, aj keď telesne zomrel, aj tak nezomiera.

V smrti stretáva veriaci svojho Spasiteľa, ktorý pre neho premohol smrť. Vtedy je preč z tela, ale doma u Pána.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.