Veda a Biblia - 25. marec - evs.sk

Zamyslenia

Veda a Biblia – 25. marec
25. marca 2023
Play

„Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky rozvinuli nebesá, a ja som ustanovil všetky ich voje.“ (Iz 45:12)

Niektorí ľudia sa domnievajú, že veda a Biblia si navzájom odporujú, ale nemusí to byť nevyhnutne pravda. V priebehu rokov sa ľudia vysmievali Biblii a tvrdili, že nie je vedecká. Hovorili, že ľudia, ktorí veria Biblii, sú hlupáci.

Avšak práve Biblia nám povedala, že Zem je okrúhla, nie plochá, čomu v istej etape ľudských dejín verili mnohí odborníci. V Izaiášovi 40:22 sa píše: „Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, – kým jej obyvatelia sú len ako kobylky – Ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťa stan na bývanie.“

Biblia nám tiež povedala, že hviezd na oblohe je nespočetne veľa (pozri Žid 11:12), keď astronómovia tvrdili, že je to smiešne. Tvrdili, že vedia spočítať hviezdy. Keď však získali výkonnejšie ďalekohľady, museli ich počet neustále dopĺňať.

Biblia nám hovorí, že Boh roztiahol nebesá do neobmedzeného priestoru, ktorý nikdy nemôžeme zmerať, a naplnil ho hviezdami, ktorých je toľko ako piesku na morskom pobreží. A moderná veda potvrdzuje, že je to pravda.

Biblia tvrdí, že „Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby – čo je viditeľné – nepovstalo z viditeľného.“ (Žid 11:3) Všetko, na čo sa pozeráme, sa skladá z protónov, neutrónov a elektrónov. Takže to bola Biblia, ktorá nám povedala, že veci, ktoré vidíme, sú vytvorené z vecí, ktoré nevidíme.

V mnohých ohľadoch Biblia predbehla vedu. Biblia však nie je vedecká učebnica. Cieľom Božieho slova nie je povedať nám, ako funguje nebo, ale ako sa dostať do neba a ako spoznať Boha.

Verím, že Biblia je Božie slovo a že je pravdivá, pretože ju potvrdzuje veda.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.