Viac ako človek - 15. január - evs.sk

Zamyslenia

Viac ako človek – 15. január
15. januára 2024
Play

„On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.“ (Kol 1:17)

Napoleon mal pravdu, keď povedal: „Poznám ľudí a hovorím vám, Ježiš je viac ako človek. Nemožno s Ním porovnávať žiadneho človeka, aký kedy žil na tejto zemi, pretože On bol Synom Boha.“ Keď sa Emersona pýtali, prečo vo svojej knihe Reprezentatívni muži nezahrnul aj Ježiša, Emerson im správne odpovedal: „Ježiš nebol len muž.“ Arnold Toynbee mal pravdu, keď povedal: „Ako tu stojíme a upierame pohľad na vzdialené pobrežie, jednoduchá postava vychádza z vôd a okamžite zaplní celý horizont našej histórie. Prichádza Spasiteľ.“

Modlitba dňa

Môj Spasiteľ, chválim a ctím Tvoje meno, pretože si vzkriesený Kristus, milovaný Syn Boží.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.