Víťazstvo - 5. február - evs.sk

Zamyslenia

Víťazstvo – 5. február
5. februára 2024
Play

„Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ List apoštola Pavla Kolosenským 2:15

Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, zvíťazil navždy nad diablom a celým jeho vojskom.

Na ceste ku krížu Pán Ježiš povedal: „Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude vyhodené knieža tohto sveta.“ (J 12:31). Moc diabla bola odstránená.

Toto je naplnené v Pánovi Ježišovi.

Víťazí nad celým duchovným vojskom zla a na kríži triumfuje ako Pán víťazstva.

To je jediné miesto a čas, kedy je satan a celé jeho vojsko bezbranné a bezmocné! V Ježišovom dokonalom diele na kríži. Preto ani satan, ani jeho vojsko nemôže spraviť nič tým, ktorí sú vyzbrojení Božím Slovom.

Kde sú ľudia mimo Ježišovho skutku spásy, vládne satan so svojím vojskom nad nimi. Preto Biblia nazýva diabla pánom tohto sveta. On nie je bohom, ale je tak nazvaný preto, lebo má moc v mysliach neveriacich. Svojím vplyvom dominuje nad celým ľudstvom. Vplyv nemá len na zbor Božích veriacich.

Na Golgote bol premožený! Oproti evanjeliu nemá žiadnu moc!

Preto nad diablom víťazíme Božím Slovom a výzbrojou, ktorú máme v evanjeliu!

Voči Pánovi Ježišovi je satan a celé jeho vojsko odzbrojené a bezmocné!

S tým počítajme!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.