Vplyv - 22. január - evs.sk

Zamyslenia

Vplyv – 22. január
22. januára 2024
Play

„Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha, pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch.“ List apoštola Pavla Efezským 2:1-2

Akým spôsobom sa stretávame s duchovným vojskom zla?

Po prvé, každý, kto nie je obrátený k Pánovi Ježišovi a narodený znova, stojí pod vplyvom tejto moci!

Božie Slovo hovorí o kniežati mocností vzduchu. To je diabol. Jeho pôsobeniu sa nik nemôže vyhnúť, kým nie je kresťanom.

Neposlušní synovia sú tí, ktorí neveria v Pána Ježiša.

Božie Slovo hovorí, že celý svet leží v moci zlého. Žiaden človek sa nemôže vyhnúť vplyvu satana. Stretáva nás vo všetkých takzvaných módach, smerovaniach, duchoch doby, trendoch a v mnohom podobnom, čo je ťažké pomenovať.

V krátkosti povedané, ide tu práve o vplyv, impulz zlého, ktorý ľudia nechápu ako niečo negatívne a neuvedomujú si, že sú pod jeho vplyvom.

Zachrániť nás môže len jedno! Dostať sa do vplyvu, ktorý je silnejší než ten, ktorý prichádza od satana a duchovného vojska zla, ktoré pôsobí na ľuďoch.

Mocnejší vplyv sa nachádza len v Pánovi Ježišovi, v Jeho Svätom Duchu a v Jeho Slove.

Len Božie Slovo môže prelomiť a oslobodiť ľudí spod vplyvu, ktorý sa ich inak zmocňuje, vedie ich do zatratenia!

To najnebezpečnejšie, čo človek môže vykonať, je odmietať Božie Slovo a protiviť sa Slovu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.