Všetko je v poriadku - 21. január - evs.sk

Zamyslenia

Všetko je v poriadku – 21. január
21. januára 2024
Play

„Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie.“ Evanjelium podľa Marka 1:14

Božie kráľovstvo sa rúti do nešťastia! Aspoň tak sa to zdalo Jánovým učeníkom. Už nebolo nikoho, kto by vyšiel na púšť. Nikto už nebol pokrstený krstom pokánia. Prebudenie ľudu, v ktoré dúfali, sa odrazu. zastavilo. Jána uväznili a jeho hlas zastavili hrubé väzenské múry.

Aj ty si niekedy môžeš myslieť, že napredovanie Božieho kráľovstva sa zastavilo. Služobníkov, ktorých si si veľmi vážil, Boh odsunul nabok. Nemyslel si si, že bez nich by si to mohol zvládnuť, ale Boh nebral tvoj názor do úvahy.

Možno ty sám si taký nástroj. Bol si súčasťou úspešnej služby Bohu, ale choroba, konflikt medzi kresťanmi alebo niečo iné tvoju službu zastavilo. Bol si odsunutý nabok.

Premýšľaj, čo sa stalo, keď bol Ján uväznený Ježiš vystúpil a kázal Božiu dobrú správu. Tak je to aj dnes.

Boh môže zamestnať iných ľudí ako teba a mňa. Nie sme nenahraditeľní, len Ježiš je, a On bude pokračovať vo svojom diele aj bez nás.

No je to ťažké, keď ťa zastaví. Vynára sa množstvo otázok. Keď prichádzajú pochybnosti, máš sa učiť od Jána. Poslal k Ježišovi prosbu o pomoc a dostal ju. Aj ty ju dostaneš.

„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným zvestuje sa evanjelium.“ (L 7:22) Toto bolo pre Jána užitočné.

Čo si myslíš, že Ján urobil, keď dostal túto správu? Zložil ruky a ďakoval Bohu. Teraz sa naplnilo slovo, ktoré hlásal: „Lebo On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ Ježiš je svetlo, ktoré nemôže zhasiť ani najtmavšie väzenie.

Ján vtedy sotva vedel, že jeho odsunutie nabok pomôže nespočetnému množstvu kresťanov. Ján ako väzeň je svedectvom o tom, že Ježiš nevyslobodí vždy, ale to neznamená, že na väzňa zabudol. Posiela ti posolstvo, aby ťa posilnil. Zároveň necháva kráľovstvo rásť, čo je tiež zmyslom a cieľom tvojho života. Teda všetko je v poriadku.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.