Vyniesol naše hriechy - 20. december - evs.sk

Zamyslenia

Vyniesol naše hriechy – 20. december
20. decembra 2023
Play

„na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti.“ 1. list Petra 2:24

Radi sa zbavíme všetkého, čo nás bolí. Nechceme si to ani pripomínať. A už vôbec nechceme, aby náš hriech spôsoboval ťažkosti iným.

Aké utrpenie sme spôsobili Ježišovi! Čo všetko musel podstúpiť preto, že porušenie hriechu má nad nami takú moc! Naša myseľ nie je schopná pochopiť, čo Ježiša stála naša záchrana. Božie slovo však odhaľuje tajomstvo nášmu srdcu. Neodhalilo sa to raz a navždy. Znovu a znovu si musíme uvedomovať, akú cenu musel Ježiš zaplatiť. Napriek tomu, že nám Duch Boží umožňuje vidieť, čo žiadne oko nevidelo a pochopiť, čo do žiadneho srdca nevstúpilo, nikdy nedosiahneme ďalej ako na začiatok.

Ježiš a hriech patria k sebe. Boh na Neho položil všetky naše hriechy. Ležali na Ňom a On poznal ich váhu. Nebol ranený len údermi, bičmi a klincami, bol ranený samotným hriechom.

Najväčšie protiklady sú spojené v Ježišovi. Bol Boh. Každý, kto Ho videl, videl Boha. Ale Ján mohol zároveň zvolať: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“ Vidieť Ježiša bolo to isté, ako vidieť hriech celého sveta, tvoj aj môj.

Ježiš znášal viac hriechu ako ktokoľvek iný. Si prekvapený, že život na zemi bol pre Neho ťažký? Práve pre hriech je život taký ťažký, a ty to vieš. Pre tvoj hriech ja taký ťažký. Hriechy iných ho sťažujú. Áno, mnohí si myslia, že nie sú schopní žiť život spustošený hriechom, a preto sa rozhodnú ukončiť ho. V zúfalstve sa snažia zbaviť hriechu a jeho následkov.

Ježiš to neurobil. Povedal áno tvojmu aj môjmu hriechu. Rozhodol sa s ním žiť, preto s ním musel aj zomrieť. Zomrieť s hriechom znamená zomrieť pod jeho hroznou váhou. Ježiš to urobil. Niesol naše hriechy až do konca — priamo až na drevo kríža. Vojaci Mu vzali odev, ale hriech, ktorý mu dal Boh, si ponechal. Prenechaný Božiemu hnevu a súdu bol obetovaný namiesto teba.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.