Vysloboď sa, aby si mohol slúžiť - 5. máj - evs.sk

Zamyslenia

Vysloboď sa, aby si mohol slúžiť – 5. máj
5. mája 2021
Play

„Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca;  veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!  (1S 12:34)

Veľký umelec Michelangelo raz vysvetlil svoj tvorivý proces nasledovne: „Videl som v mramore anjela, a tak som ho  opracovával, až kým som ho nevyslobodil.“ Michelangelo sa dokázal pozrieť na kus kameňa a vidieť, čo z neho bude.

Boh sa pozerá na nás a vraví: „Viem, čím sa môžeš stať. Ty to ešte nevieš. Ja však áno. Viem, čo z teba dokážem urobiť. Budeš silným Božím mužom, silnou Božou ženou.“

Zdá sa, akoby sa Boh nadmieru snažil vybrať  si ľudí, u ktorých by sme najmenej očakávali. Keď Boh chcel zasiahnuť Ninivčanov, vybral si Jonáša. Jonáš však Ninivčanov nenávidel. Chcel, aby ich Boh zabil. Boh   vlastne  povedal: „Jonáš, ty si na kázanie Ninivčanom ako stvorený.“ Jonáš napokon Boha poslúchol a Ninive sa prebudilo.

Keď Boh hľadal odvážneho muža, ktorý by oslobodil Izrael spod útlaku Midjáncov vybral si Gideona. Zaujímavé je, že keď sa anjel zjavil Gideonovi a povedal mu: „Hospodin je s tebou, silný hrdina!“ Gideon sa práve skrýval pred Midjáncami. (Sud 6:12) Domnievam sa, že Gideon sa  okolo seba obzrel s myšlienkou: „Je tu niekde nejaký ďalší Gideon?“ Ak je niečo, čím Gideon v danom momente nebol, tak práve silným hrdinom.

Boh nás nevidí takých, akí sme; Boh nás vidí takých, akými sa môžeme stať. Vidí v nás potenciál. Pre každého jedného z nás má plán. Každému jednému z nás dal dary, talenty, schopnosti a zdroje, aby sme ich použili na Jeho slávu. Až príliš často  to však mnohí z nás nerobia. Prečo? Máme mnoho výhovoriek, no nie naozaj vážnych dôvodov. Neexistuje žiaden dobrý dôvod na to, aby sme Bohu neslúžili.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.