Výzbroj Božia - 14. január - evs.sk

Zamyslenia

Výzbroj Božia – 14. január
14. januára 2024
Play

„Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ List apoštola Pavla Efezským 6:11

Celá výzbroj Božia, to je všetko, čo sme dostali v Pánovi Ježišovi a v Jeho spáse. Všetko, čo evanjelium dáva tomu, kto v Neho verí.

Božie Slovo nám nariaďuje: Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Ukazuje, že všetko, čo potrebujeme v boji proti satanovi, je pre nás pripravené v Pánovi Ježišovi a v Jeho spáse.

Človek si nemôže obliecť šaty, ktoré nie sú ušité. Nemohli by sme si obliecť ani výzbroj, keby ju pre nás Pán Ježiš nepripravil.

Obliecť si túto výzbroj, to je to isté, ako byť silný v Pánovi a v moci Jeho sily.

Nič iné, len táto výzbroj nám môže pomôcť obstáť proti diablovi!

Jeho útoky sú ľstivé. Sú pretvárkou. Vyzerajú ako niečo iné, než v skutočnosti sú. Zbrane satana sú lož, predstieranie a pretvárka. Tak, ako je Božou zbraňou pravda, satanovou zbraňou je lož.

Jeho útoky smerujú k tomu, aby nás dostali do večnej smrti. Pán Ježiš hovorí: Satan je vrahom ľudí od počiatku a nestojí v pravde. Je luhár a otec lži. (J 8:44)

Keď sa máme dobre, skúša to tým, že nás robí istými, bezpečnými a spokojnými so sebou. Vtedy nám do ucha šepká: teraz si dobrým kresťanom, teraz je to s tebou tak, ako má byť. Keď sa mu v nás podarí vzbudiť istotu, veľmi skoro padáme do hriechu. Vtedy nás zasa pokúša tým, že hriech pre nás nie je nebezpečný, a že Boh nám je milostivý a nemusíme sa báť. Tak upadáme do spánku, neprebudíme sa a nedávame si seba taký pozor, akoby sme mali. Vtedy to s nami ide rýchlo do zlého.

Keď sme upadli do hriechu, alebo to vidíme už biedne, otočí to a hovorí: Už pre teba nie je žiadna nádej. Zachoval si sa tak, že ti Boh už určite nepomôže.

Nikdy nevieme, kedy sa objaví. Ale vieme, že v Božej výzbroji nad ním víťazíme.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.