Vzývaj ma a vyslyším ťa - 15. január - evs.sk

Zamyslenia

Vzývaj ma a vyslyším ťa – 15. január
15. januára 2022
Play

„Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje – Hospodin je Jeho meno: Vzývaj ma a vyslyším ťa a oznámim ti veľké a nedosažiteľné veci, o ktorých nevieš.“ Jeremiáš 33:2-3

Sami zo seba nie sme vstave porozumieť Božiemu Slovu. Nie sme ani vstave porozumieť sebe samým a našej situácii. Nemáme schopnosť dostať sa z ťažkostí, do ktorých prichádzame pre náš hriech a neveru voči Bohu. Keď ochorieme, keď sa dostaneme do núdze, alebo keď nás postihnú iné veci, ktoré nás privádzajú do beznádejnej situácie, keď nevidíme východisko, celý život sa zdá nezmyselným chaosom. Vtedy je situácia kritická a vzdať sa nádeje je to najnebezpečnejšie, čo môže človek spraviť.

V tejto situácii a nad všetkým, čo je pre nás nemožné, je Boh, ktorý hovorí slová dnešného verša. Ak Ho počúvame a prijímame Jeho Slovo, tak naša situácia nie je beznádejná.

On robí, čo On chce a prichádza k nám s pomocou. Hľadí na trápenia a žiaľ, aby to vzal do ruky. Pozná východisko tam, kde východisko nie je a dáva pomoc tam, kde sa pomôcť nedá. On je Pán, náš Boh, Všemocný, ktorý stvoril nebo a zem a uskutočňuje všetko, čo chce.

Je to On, kto hovorí: „Vzývaj ma a vyslyším ťa.“

Ty, ktorý si myslíš, že všetko je beznádejné, počuješ toto povzbudenie od tvojho Stvoriteľa? Nechceš podľa neho urobiť?

Myslíš si, že Ten, kto ti odporúča, aby si na Neho volal, ti neodpovie, že nedodrží svoje Slovo? Myslíš si, že ti nevie pomôcť dostať sa z ťažkostí?

Neustále nás vo svojom Slove uisťuje, že je verný. Jemu môžeš veriť!

Neboj sa, ten, kto Mu dôveruje, nebude nikdy sklamaný!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.