Zachovávaní v Otcovom mene - 13. september - evs.sk

Zamyslenia

Zachovávaní v Otcovom mene – 13. september
13. septembra 2023
Play

„Otče Svätý, tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Dokiaľ som bol s nimi, ja som zachoval v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal a zachránil som ich a nik sa z nich nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.“ Evanjelium podľa Jána 17:11–12

Za čo prosí Pán Ježiš pre svojich veriacich? Modlí sa, aby nás, ktorí veríme v Pána Ježiša, Otec zachovával vo svojom mene.

Pre nás veriacich je zo všetkého najdôležitejšie poznať Božie meno. Jasne je to vidno z tejto modlitby. Pán Ježiš zjavil Božie meno všetkým, ktorí v Neho veria. On to meno nevyslovuje a ani sa nedá vysloviť. Ale aj tak ho naplno zjavil tým, ktorí veria. My to meno môžeme vidieť. Kde? Predsa v Ježišovej osobe!

Pán Ježiš zjavuje Otcovo meno. Takže kto vidí Pána Ježiša, vidí Otca.

Teraz sa modlí, aby sme v tomto mene boli zachovaní!

Kto pozná meno, pozná osobu. Mať Božie meno, znamená mať Jeho samého. A to má každý, komu sa Pán Ježiš zjavil tak, že v Božom Slove vidí, kým Pán Ježiš je!

Ten, kto nepozná Ježišovo meno, nepozná ani Otcovo!

Preto je pre Pána Ježiša dôležité, aby sme boli zachovávaní v Otcovom mene. Vtedy sme chránení od všetkého, čo nás ťahá preč od Boha a od všetkého, čo vychádza od satana.

Ak je tvojou najvnútornejšou a najhlbšou túžbou vidieť Pána Ježiša, vedz, že práve za to sa Pán Ježiš v súvislosti s tebou modlí! Pán Ježiš chce, aby sme Ho mohli vidieť a mať a modlí sa to kvôli nám! A keď sa Pán Ježiš modlí, tak je aj vypočutý!

Pamätaj na to!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.