Začiatok konca - 13. február - evs.sk

Zamyslenia

Začiatok konca – 13. február
13. februára 2024
Play

„Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok bolestí.“ Evanjelium podľa Matúša 24:6-8

Keď Pán Ježiš opäť príde, nebo a zem sa v takej podobe, v akej sú teraz, pominú. Celý svet bude obnovený, hovorí Pán Ježiš. V tejto novej podobe bude nebo a zem prirodzeným základom dokonalého Božieho kráľovstva.

Pred pôrodom vždy prichádzajú pôrodné bolesti. To sa týka aj znovuzrodenia sveta. Je tiež ohlasované bolesťami a o tomto tu Pán Ježiš hovorí: „A všetko toto je počiatok bolestí.“

Najprv spomína Pán Ježiš vojny a zvesti o bojoch. Naša doba pozná oboje veľmi dobre. Ale pre Boží ľud platí, že sa nemá strachovať. Pretože tieto veci musia prísť. Nedá sa im vyhnúť. Ale to ešte nie je úplný koniec.

„Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami aj zemetrasenia.“

Pán Ježiš hovorí, že toto všetko je začiatok toho, čo tvorí koniec týchto časov. Ale ľudia nebudú chcieť veriť. Majú veľa iných vysvetlení na to, čo sa deje. Veď napokon zemetrasenie sa dá veľmi dobre objasniť, dokonca do určitej miery aj predvídať. Avšak medzi tým, že veda dokáže predvídať zemetrasenie a tým, že je to znamenie, o ktorom Pán Ježiš hovorí, nie je žiaden protiklad.

Pán Ježiš to hovorí preto, aby sme boli bdelí a pripravení prijať Ho, keď opäť príde.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.