Zdvihni svoje oči k Pánovi - 7. september - evs.sk

Zamyslenia

Zdvihni svoje oči k Pánovi – 7. september
7. septembra 2022
Play

“Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?” Žalm 27:1

Toto je odvážne vyznanie Dávida. Vie, že Hospodin je Jeho svetlom, spásou, ochranou a všetkým, čo potrebuje. Preto vie, že ho nepriateľ nemôže zničiť. Keby sa o to pokúsil, zle by sa to s ním skončilo. Dávid je v Božej ochrane. V deň pohromy ho Pán skryje vo svojom stane, schová ho v skrýši svojho stánku.

Všetko toto sa týka každého, kto verí v Pána Ježiša. Ak máš Pána Ježiša, môžeš s takou istou odvahou ako Dávid svedčiť o istote. Môžeš vedieť podobne ako Dávid, že Hospodin je tvojou pevnosťou žitia.

Ale ja to tak necítim – môžeš namietať. Cítim sa akokoľvek inak, len nie istý. Som plný obáv a nepokoja z budúcnosti.

Možno by bolo užitočné položiť otázku, ako sa cítil Dávid, keď vyslovil toto odvážne vyznanie.

Bol uprostred duchovnej temnoty. Bol v situácii, kedy sa cítil zavrhnutý Bohom a cítil, že je to následok jeho hriechu a nevery. Vieme to z ďalšieho čítania žalmu.

V tejto ťažkej situácii dvíha oči k Pánovi a svedčí s odvahou, nie na základe svojich pocitov, ale na základe Pána a Jeho vernosti: “Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?”

Aj ty zdvihni svoje oči k Pánovi!

Tvoja odvaha nemá spočívať v tom, čo vidíš a cítiš v sebe, ale má spočívať v Ňom, ktorý odňal tvoje hriechy. On je tvojím svetlom, spásou a istotou!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.