Žiť skrze Ježiša - 12. júl - evs.sk

Zamyslenia

Žiť skrze Ježiša – 12. júl
12. júla 2021
Play

V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 1. list Jánov 4:9

Kresťan má žiť podľa Ježiša. Mnohí na to zabúdajú. Držia sa síce toho, že On nás zachránil, no potom ich začne zamestnávať, kým by ako kresťania mali byť a čo by mali robiť. Keď sa tým zaplní naša myseľ, Ježiš už nie je stredom nášho srdca, aj keď máme správne slová a názory. Tak ako telo žije z denného chleba, tvoj duchovný život žije vďaka Ježišovi. Chlieb dodá telu teplo, silu a život. Ježiš dáva tvojmu srdcu všetko, čo potrebuje. Existuje mnoho unavených kresťanov. Nemalo by nás to prekvapovať. Ako by to ale mohlo byť inak? Kontaminuje nás svetský duch a spôsob myslenia. Každý jednotlivec sa viac a viac sústreďuje na seba. Hľadanie svojho skutočného „ja“ sa stalo zmyslom života. Kresťanstvo má vo svojom strede Ježiša. Nie je to o mne, všetko je o Ňom. Ak sa vyberieš k prameňom vlastného života, zostaneš skľúčený. Myslíš si, že je tak málo toho, čo by si odtiaľ mohol čerpať. Pramene občas úplne vyschnú. Je však niečo celkom iné obrátiť sa na Ježiša. Vyviera z Neho rieka života. Ak z nej piješ, pramene živej vody budú z tvojho vnútra tiecť neprestajne. Máme žiť skrze Ježiša. Máme žiť podľa Neho. Živá viera sa pridŕža toho, čomu verí. Neopúšťa to. Priľne k tomu. Božie slovo hovorí, že Ježiš je mojou spravodlivosťou. To je neotrasiteľné a nezničiteľné. Božie slovo hovorí, že Ježiš je moje vykúpenie. Preto som vykúpený zo všetkého, čo na mňa dolieha, čo ma trápi a zväzuje. Ježiš je moja svätosť. Preto som svätý aj napriek tomu, že sa cítim hriešny a nečistý. Boh od teba chce, aby si žil podľa toho, kým si v Ježišovi. To je cesta k životu v hojnosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.