Zmena srdca - 22. september - evs.sk

Zamyslenia

Zmena srdca – 22. september
22. septembra 2023
Play

„Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom… zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých klamných žiadostiach…“ (Ef 4:20-22)

Pavel nebol krotký predtým, ako sa obrátil. Namyslene a kruto zatýkal všetkých kresťanov a usiloval sa ich zničiť. Bol fanatický, sebecký a vyzdvihovaný druhými. No keď napísal vrúcny a láskyplný list zborom Galácie, medzi iným povedal: „Ovocie Ducha je… nežnosť, dobrotivosť… krotkosť.“ Krotkosť, ktorú mal, mu bola daná od Boha, nebola vytvorená človekom. Byť pokorní nám nie je prirodzené. Práve naopak, v našej prirodzenosti je pýcha a povýšenosť. Preto je pre každého z nás také dôležité znovuzrodenie. To je dôvod, prečo Ježiš úprimne a jasne povedal nielen Nikodémovi, ale každému z nás: „Musíš sa znovu narodiť.“ Tam začína krotkosť. Potrebuješ zmenu prirodzenosti.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, daj mi rovnakú krotkosť, akú si dal Ježišovi.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.