Znamenia doby - 17. február - evs.sk

Zamyslenia

Znamenia doby – 17. február
17. februára 2024
Play

„Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!“ Evanjelium podľa Matúša 24:44

Musíme byť pripravení privítať Pána Ježiša v každom čase!

Pán Ježiš povedal, že príde v hodinu, o ktorej nikto nevie. Je zvláštne, že to Pán Ježiš hovorí, keď vieme, že hovorí aj o znameniach, ktoré budú predchádzať Jeho príchodu.

Sú to znamenia, ktoré sa nedajú zmýliť. Ako je teda možné, že Jeho príchod pre Boží ľud bude taký prekvapujúci?

Hlavným dôvodom je to, že my ľudia si zvykneme na všetky veci. Boží ľud si zvyká na stav vecí podľa toho, ako sa vyvíjajú, a preto si neuvedomuje, čo všetko okolo neho prebieha.

Ľudia, ktorí bývajú blízko vodopádu, nepočujú jeho šum. Tí, ktorí bývajú pozdĺž železničnej trate, nepočujú vlak. Zvyknú si na zvuk a výsledkom je to, že si ho už viac nevšímajú.

Takto sa ľudia postupne otupujú a sú ľahostajní k tomu, čo sa deje. Ani my, ktorí veríme v Pána Ježiša, sa nevyhneme tomuto nebezpečenstvu.

Preto nám Pán Ježiš opäť a opäť prikazuje, aby sme boli v strehu a čítali znamenia doby!

Ak si začneme najprv všímať to, čo sa deje okolo nás v našej dobe, a porovnáme to s tým, čo hovorí Božie Slovo o čase pred Ježišovým príchodom, nie je ťažké vidieť, že koniec časov nemusí byť veľmi ďaleko! Ale nemôžeme to vidieť, ak to nepoznávame a neskúmame podľa Božieho Slova! Práve o to nás Pán Ježiš prosí!

Ale nadovšetko nám Pán Ježiš prikazuje, aby sme boli pripravení prijať Ho kedykoľvek!

Kto má vyriešený svoj vzťah s Pánom Ježišom, ten je pripravený!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.