Zvesť - 9. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Zvesť – 9. apríl
9. apríla 2023
Play

„Čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa nám ruky dotýkali, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. A ten život sa zjavil, a my sme (Ho) videli a (svedčíme) o Ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami, a naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ Prvý list Jánov 1:1-3

Zvesť, skrze ktorú sme spasení, je od večnosti!

Nevznikla formulovaním a vierou prvých kresťanských zborov. Z teologického hľadiska je to dnes často takto predstavované, ale nie je to nič iné, len chybné vyjadrenie pravdy o Pánovi Ježišovi.

„Čo bolo na počiatku“ – to sú slová, ktoré je ťažké preložiť, a ktoré obsahujú veľké tajomstvo. Jednak opisujú začiatok, tak ako sme zvyknutí, zároveň však opisujú Pána Ježiša. Pán Ježiš hovorí sám o sebe v Zjavení Jána: „Ja som Alfa i Ómega, Počiatok i Koniec.“

On, ktorý je od večnosti, pred všetkými vecami, skrze ktorého a pre ktorého sú všetky veci stvorené, prichádza k nám vo zvesti, ktorú zvestujú apoštolovia.

Táto zvesť je historická. Apoštolovia to videli a počuli. Je veľmi konkrétna, sami sa jej totiž vlastnými rukami dotýkali.

Je tu použitý čudný výraz. Dotýkali sa Slova života! Môže sa človek dotknúť Slova? Áno, Slovo je v Pánovi Ježišovi osobné.

Prijímať Slovo o Pánovi Ježišovi znamená prijímať Jeho samotného. Slovo nás privádza do spoločenstva s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.