Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke ... ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj... (Pr 30,8) Nie je toto divná modlitba? Že sa ten človek modlí za to, aby nebol chudobný, tomu rozumieme. Ale aby nebol bohatý, nie je práve najbežnejšia modlitba našej doby. Keď sa dnes...

prečítajte si viac