fbpx

Zamyslenia

Každodenné Biblické zamyslenia

Osamelosť – 10. august

„Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ (Ž 84:3) Osamelosť je jedným z najväčších problémov, ktorým dnes ľudia čelia. Je to jedna z...

prečítajte si viac

Zaži Ježiša – 6. august

„Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.“ (J 6:63) Jednému z najnábožnejších mužov svojich dní Ježiš povedal: „Treba sa vám znova narodiť“ (J 3:7). Nikodém nedokázal nahradiť duchovné...

prečítajte si viac

Čistý srdcom – 2. august

„Ten, kto chodí v spravodlivosti… ten bude bývať na výšinách…“ (Iz 33:15,16) Správať sa čisto takisto zahŕňa úprimnosť a čestnosť v správaní voči svojim blížnym. Kresťana by v jeho susedstve či na...

prečítajte si viac

Problém nudy – 26. júl

„… aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení.“ (Žid 6:12) Viete, na čo dnes takmer každý sociológ upozorňuje pri svojom štúdiu...

prečítajte si viac

Ako milovať – 14. júl

„Prikazujem vám, aby ste sa milovali.“ (J 15:17) Ako by sme mali milovať? Mali by sme milovať tak, ako nás miloval Boh… máme ukazovať prijatie a uznanie… Prijímať sa navzájom tak, ako nás prijíma...

prečítajte si viac

Navždy spojený – 10. júl

„… tento je naozaj Spasiteľ sveta.“ (J 4:42) História, filozofia, teológia a − v mnohých edukačných centrách − ľudia študujú dokonca prírodné vedy, aby objavili, čo hovoria o Ježišovi Kristovi....

prečítajte si viac

Túžby duše – 6. júl

„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5:6) Bolo mojím privilégiom poznať, čo znamená kráčať Kristovou cestou. Aká vzrušujúca a radostná je skúsenosť...

prečítajte si viac

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.