Greg Laurie, Author at evs.sk

Zamyslenia

Každodenné Biblické zamyslenia

Neboj sa obrov – 29. júl

„Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca.“ (1Sam 17:37) Na chvíľu si predstav, že si Dávid, ktorý na poli pasie svoje stádo, keď ťa odrazu...

prečítajte si viac

Nikdy nie si sám – 5. júl

„… keď pôjdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí.“ Iz 43:2 (preklad prof. Roháček) Správanie Šadracha, Méšacha a Abéd-Néga bilo do očí. Kráľ Nebúkadnecar vztýčil obrovskú pozlátenú sochu...

prečítajte si viac

Cesta viery – 17. jún

„Izraeliti prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry.“ (2M 14:22) Pre Izraelitov to musela byť nezvyčajne vzrušujúca skúsenosť, prejsť stredom Červeného...

prečítajte si viac

Ďalší pokrok – 13. jún

„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.“ (L 9:62) Bohu trvalo jednu noc, aby dostal Izraelitov z Egypta. Trvalo však ďalších štyridsať...

prečítajte si viac

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.