fbpx

Zamyslenia

Každodenné Biblické zamyslenia

Spravodlivý súd – 3. jún

„Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo.“ (J 7:24) Pred rokmi som bol vonku šíriť evanjelium a mal som so sebou mladšieho chlapca, ktorý sa so mnou prvýkrát delil o svoju vieru. Rozprávali...

prečítajte si viac

Fľaša na slzy – 25. máj

„Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zjav 21:4)  Ježiš je Boh so všetkými atribútmi Božstva. Je však aj...

prečítajte si viac

Boh, ktorý trpí – 13. máj

 „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše...

prečítajte si viac

Hurikán Grace – 25. apríl

„Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikývali loď, a On spal.“ Matúš 8:23-24 Film Dokonalá búrka (The perfect storm) rozpráva skutočný...

prečítajte si viac

Boh je jeden – 19. apríl

„Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá, ... -... Ja som Hospodin a niet iného.“ Izaiáš 45:18 Boh je jeden. Existuje v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Ale tieto tri osoby sú jedna bytosť,...

prečítajte si viac

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.