fbpx
Čo chceš v živote dosiahnuť?

Napísal:

Martin Viglaš

tvorca webov, teológ, komunikátor

Prečítate za: 2 min.

 

Znie to možno príliš ako moderné blogy o produktivite pre špičkových manažérov, ale možno je načase si položiť túto otázku. Ak nevieš prečo žiješ, a čo chceš aby dávalo tvojmu životu zmysel, nikdy to ani nedosiahneš. Je rozdiel medzi náhodným výstrelom smerom na terč a presne mierenou a dlho pripravovanou strelou. 

Skúste si na chvíľu predstaviť nádherne vyzdobenú miestnosť kde hrá príjemná hudba, v miestnosti sú vaši najbližší, vaši priatelia a možno aj ľudia, kt. vás len tak niekedy videli a poznali. A samozrejme, nechýbate ani vy – vaša fotka a pri nej sviečka.

Možno to znie príliš morbídne, ale čo chcete aby ľudia o vás hovorili na vašom pohrebe? Akým spôsobom túžite aby váš život ovplyvnil tie ich?

 

A čo chcete aby o vás povedal Boh po vašej smrti?

Skúste sa nad tým reálne zamyslieť a aj si to zapísať. Čím konkrétnejšie, tým lepšie. (napr. čo chcete aby povedal Boh, manžel/ka, deti, priatelia). Môžete to rozmeniť na drobné. Toto nie je úloha na jedno poobedie. Vaše ciele sa môžu časom meniť. Je dobré ak sa k týmto myšlienkam raz za čas vrátite, a skúsite ich nanovo definovať.

Ale je to dôležité. Pretože sú to práve vaše hodnoty, ktoré udávajú vášmu životu smer.

 

Bez vízie ľud hynie. Príslovia 29:18 (King James Bible)

 

Ak máte v živote jasne určené ciele – potom sa to dá rozmeniť na drobné, a postupne sa k tomu dopracovať. Chce to tvrdú prácu a vedenie Duchom Svätým. Ale, ak sa ľudia vo svete ženú za dočasnými vecami, o čo viac by sa kresťania mali hrnúť za večnými hodnotami?

 

Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.

1. Korintským 9:24-27

Šľachetný šľachetné veci plánuje a vytrvá pri šľachetných veciach. Izaiáš 32:8

 

 

Napíšte do komentárov, ak ste sa rozhodli si zapísať svoje životné ciele.

Zverejnené: 7. októbra 2013
Tagy:

Ďalšie články od martina

Loading RSS Feed