Dobrovoľníci: Jana Hankovská - evs.sk

Dobrovoľník: Jana Hankovskáaudio zamyslenia EVS

Rozhovor vznikol v roku 2018.

Ako si sa dostala k EVS?

K EVS som sa dostala cez službu Martina Viglaša. Sme členmi rovnakého cirkevného zboru. Martin vždy o službe EVS nielen rozprával, ale rôznymi spôsobmi do nej zapájal aj ďalších ľudí.

Prečo si sa rozhodla spolupracovať s Evs?

Lebo je to prospešné rovnako pre mňa ako aj pre ostatných.

Čo je pre teba Evs?

Spoločenstvo kresťanov milujúcich Pána, ktoré šíri Božie kráľovstvo na tejto zemi „v dobrom aj zlom“, pretože mu nie sú ľahostajné Božie slová.

Ako slúžis v Evs?

Prekladám, nahrávam a spracovávam zamyslenia.

Odkiaľ pochádzaš?

Z najkrajšieho slovenského mesta…Bardejova.

Kde pracuješ, čo momentálne robíš?

Momentálne som v Banskej Bystrici, kde učím ruský jazyk na základnej škole, práve som skončila s doučovaním anglického jazyka, prekladám, brigádujem v sklade a popritom sa stretávam s vysokoškolskými študentmi.

Kam chodíš do zboru?

V Banskej Bystrici je to prevažne Cirkev bratská, v Bardejove môj domáci zbor ECAV.

Čo sa ti na EVS páči?

Páči sa mi, že EVS šíri evanjelium s prihliadnutím na potreby doby, že sú otvorení novým nápadom a podnetom zvonku, no najmä, že svojou činnosťou budujú a povzbudzujú slovenskú cirkev.

Čo by si na EVS zmenila, resp. čo sa ti nepáči?

Momentálne mi nič nenapadá.

Kde sa vidíš o 5 rokov?

O päť rokov bližšie k Bohu.

Chceš sa pridať
k našej službe?

Aktívne vyhľadávame spolupracovníkov a podporovateľov našej služby. Bez takýchto ľudí by sme nemohli robiť našu prácu. Ak sú vám naše ciele a práca sympatické, pridajte sa k nám.

konferencia EVS

Evanjelium nešírime sami

Pomáhajú nám mnohí dobrovoľníci a spolupracovníci. Tu sú niektorí z nich.

Bankové spojenie

IBAN: SK42 1100 0000 0026 6445 5015
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0558
VS: 012020

Chcete dostávať zamyslenia emailom?

Kancelária Bratislava

Legionárska 4
(korešpondenčná adresa)
P.O.BOX 104,
814 99 Bratislava 1

Tel.: 0911 798 800
e-mail: lydia@evs.sk

Kancelária Prešov

Hlavná 137
(korešpondenčná adresa)
P.O.Box 147,
080 01 Prešov

Tel.: 0911 784 800
e-mail: evs@evs.sk