Príznaky viny - 10. január - evs.sk

„Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky!“ (Ž 51:3)

Vina je prominentné slovo medzi psychoanalytikmi, psychiatrami, a tiež Božími služobníkmi. Slovník označuje vinu ako „skutok alebo stav vykonania niečoho nesprávneho alebo spáchanie trestného činu.“ Existuje mnoho príznakov viny, ale hlavná príčina je len jedna.

Prestúpili sme morálny zákon sveta, ktorý je vyjadrený v Desiatich Božích prikázaniach a Kázni na hore. Preto máme pocit viny.

Táto vina spôsobuje rôzne duševné problémy ako neistotu, rozpor, hlad po prijatí, snahu o uznanie. Niektorí psychiatri upozorňujú, že pocit viny je rovnako nevyhnutný ako pocit bolesti. Aby sme sa vyhli bolesti, potrebujeme oboje.

Modlitba dňa

Tvoj Duch Svätý sa dotýka môjho srdca a umožňuje mi uvedomiť si moju vinu. Odpusť mi, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association