Potreba Boha - 10. marec - evs.sk

„… A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy.“ (Kol 1:27)

Odveká otázka: „Dokáže sa človek zachrániť sám, alebo potrebuje Boha?“ stále zúri po celom svete. Pokiaľ bude svet fungovať, ľudia si budú stavať babylonské veže, vytvárať idoly a vymýšľať vlastné ideológie. V súčasnosti, ako aj v každom historickom období, si ľudia myslia, že to zvládnu bez Boha.

Môžu to zvládnuť ekonomicky; intelektuálne; môžu si vystačiť sociálne.  Avšak hlboko pod povrchom racionálneho človeka sa nachádza vákuum − prázdne miesto, ktoré dokáže naplniť len Ježiš Kristus. Najudivujúcejším historickým faktom je, že veľký a všemocný Boh nebies môže žiť v tvojom srdci. Bez ohľadu na to, kto si.

Modlitba dňa

Ty napĺňaš prázdnotu a túžbu mojej duše. Potrebujem prítomnosť Tvojho Ducha, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association