Kristus sa stáva našou cestou - 12. január - evs.sk

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. – Ján 14:6

Keďže Desatoro nie je cestou k Otcovi, povieš si: „Znamená to teda, že desať Božích prikázaní je zlých? Je nesprávne ovládať sa, žiť čestne a konať správne? Neteší to Boha – alebo Ho viac teší, ak žijeme skazene a nerobíme nič dobré?“ Nie, tak to naozaj nie je. Hovoríme, že je správne, dobré a teší Boha, keď konáme Jeho vôľu a sme dobrí. Ale to neznamená, že to je cesta k večnému životu či k Otcovi. Desať Božích prikázaní by sme mali dodržiavať z poslušnosti, lebo ich prikázal Boh a taký príkaz nemôžeme ignorovať bez hriechu. Ale je len jedna cesta ako prísť k Otcovi. Tá cesta sa nevolá dobré skutky alebo Božie prikázania, ale Ježiš Kristus. Jedine táto cesta je pravá a nezvedie nás. Je životom, ktorý nás chráni pred smrťou. Napriek všetkým dobrým skutkom a svätému životu by sme inak zostali v smrti a nemohli z nej uniknúť. Pán si preto sám dáva nové meno a vraví: „Ja som cesta.“ Lebo ak niekde nevedie žiadna cesta alebo chodník, nedá sa tam ísť. Preto, že nik nemôže prísť k Bohu okrem Krista a poznať Boha okrem Krista, hovorí: „Ja som cesta k Otcovi.“ On nie je taká cesta, po ktorej sa môžeme kráčať nohami, ale srdcom: Máme Mu veriť a úplne sa na Neho spoľahnúť. Tí, ktorí to robia, sú na správnej ceste k Otcovi a ku večnému životu. Nie je možné, aby zablúdili. Veď majú Krista, ktorý nie je len cesta, ale aj pravda – On nás nemôže podviesť ani sklamať – a život. Preto, ak máš pred sebou túto cestu, nemusíš sa báť hriechu ani smrti, ktorá je následkom hriechu. Preto treba rozlišovať. Je jedna vec povedať: Čo mám robiť, ak chcem žiť ako kresťan? A iná: Čo mám robiť, ak chcem dôjsť k Otcovi? Desatoro sa vzťahuje na život kresťana: je to smer. Je to Boží príkaz, ktorý vyžaduje poslušnosť. Ale tí, ktorí sa mu nechcú poslušne podriadiť, musia za neposlušnosť očakávať trest a zatratenie. Ale desať Božích prikázaní nie je správna cesta k Otcovi. Lebo oni vravia to, čo tu vraví Kristus: „Ja som cesta.“ Tak, ako si nemáme vyrábať mnoho kristov, nemáme si vyrábať ani mnoho ciest. Ak si robíš inú cestu k Otcovi ako je Kristus, je to zlá cesta.

St. Louis ed., 13.1:1136-1138.