Čisté srdcia - 12. máj - evs.sk

„Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus,“

(F 2:5)

Nie je možné žiť čisté životy, pokiaľ nemáme čisté srdcia. V dnešnej dobe sa veľa ľudí snaží najprv strihať a až potom merať. Učia staré falošné srdce čistotu motívov, túžob a skutkov! Niet divu, že sme napriek našim vychvaľovaným vedomostiam a psychologickým prístupom morálne zlyhali.

Čisté motívy, túžby a skutky pochádzajú z čistých sŕdc. Čisté srdcia sa budú podobať na Krista. Božou túžbou je, aby sme boli pretvorení na Kristov obraz. Ak v nás Kristus žije, a naše telá sa stali príbytkom Ducha Svätého, je čudné, že by sme mali byť ako On?

Modlitba dňa

Očisti moje srdce a urob ho domovom Tvojho Ducha, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association