Žiaden dôvod na zhon - 15. jún - evs.sk

„Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony…“ (Jk 1:4)

Dnešná doba je plná napätia, neuróz a netrpezlivosti. Ponáhľame sa, aj keď na to nemáme žiaden dôvod – jednoducho len preto, aby sme sa ponáhľali. Tento zhon produkuje viac problémov. Zhoršuje sa morálka, ktorú uznávali predchádzajúce generácie. Cítime napätie a sme podráždení. Netrpezlivosť stojí za rozvrátenými rodinami a v medzinárodnom meradle vytvára podmienky pre viac svetových konfliktov.

Modlitba dňa

Ako si pripomínam Tvoju trpezlivosť so mnou, nech je moje srdce uprostred zhonu pokojné.

Billy Graham Evangelistic Association