Predsudok je slabosť - 17. marec - evs.sk

„Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ (Mt 7:1)

Slovo predsudok znamená „predčasné súdenie“ alebo „odhadovať iných bez poznania faktov“. Predsudok je známkou slabosti, nie sily. Predsudok meriame ako vypočítanú vzdialenosť medzi našimi vlastnými neobjektívnymi názormi a reálnou pravdou. Ak by sme pred Bohom boli všetci dokonale úprimní, predsudky by neexistovali.

Modlitba dňa

Každého z nás miluješ láskou, ktorá preráža všetky bariéry predsudkov, Otče. Odpusť mi, keď súdim iných. Očisti moje srdce, aby si si ma mohol použiť k priťahovaniu ľudí do zväzku Kristovej zjednocujúcej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association