Čo je svedomie? - 21. apríl - evs.sk

„… majúc čisté svedomie…“ (1Pt 3:16)

Čo je svedomie? Boh vložil do každého jedného z nás niečo, čo hlasno kričí proti nám, kedykoľvek robíme to, čo vieme, že nie je správne. Svedomie je detektívom, ktorý pozoruje smer našich krokov a kritizuje každé vedomé prestúpenie. Svedomie je bdelé oko, ktorému sa podrobuje pre odsúdenie či súhlas každá predstava, myšlienka a skutok.

Verím, že v dnešnom svete neexistuje pre existenciu Boha lepší argument ako svedomie. Vo vesmíre neexistuje väčší dôkaz morálneho zákona a jeho Zákonodarcu než toto malé svetielko duše. Je to Boží hlas prehovárajúci k vnútru človeka. Svedomie je naším najmúdrejším radcom a učiteľom a najvernejším a najtrpezlivejším priateľom.

Modlitba dňa

Ďakujem, Otče, za svoje svedomie, ktoré ma kontroluje a vedie moje skutky. Pomôž mi skrze Tvojho Svätého Ducha pozorne vnímať jeho nabádanie.

Billy Graham Evangelistic Association