Náš porazený nepriateľ - 24. január - evs.sk

„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč…“ (Žid 4:12)

Ako premôžeme diabla v každodennom živote? Najprv potrebujeme  rozpoznať, že diabol je porazený nepriateľ. Boží Syn prišiel, aby maril diablove skutky. Ukrižovanie Krista, ktoré vyzeralo ako veľké víťazstvo satana, sa nakoniec obrátilo na úžasné víťazstvo Boha, pretože to bolo na kríži, kde Ježiš zobral moje a tvoje hriechy. Boh položil naše hriechy na Krista, preto keď náš Pán sklonil hlavu a povedal: „Je dokonané,“ hovoril o pláne záchrany a spásy. Potom… by sme diablovi nemali podľahnúť. Písmo vraví, že ak sa mu vzoprieme, utečie od nás. Ježiš nepremohol diabla argumentami, ale jednoducho citovaním Biblie. Práve preto je také dôležité učiť sa Písmo a memorizovať biblické pasáže.

Modlitba dňa

Vďaka, Nebeský Otec, že Tvoje Slovo ma chráni, keď čelím každodenným pokušeniam.

Billy Graham Evangelistic Association