Pravé farby - 24. marec - evs.sk

„Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka…“ (Job 34:21)

Existuje starý príbeh, ktorý hovorí o prasati… Farmár priviedol prasa do domu. Okúpal ho, vyleštil mu kopytá, navoňal Chanelom č. 5, okolo krku mu uviazal stuhu a usadil ho do obývačky. Prasa vyzeralo v poriadku. Na pár minút si z neho urobil pekné priateľské domáce zvieratko. Avšak len čo sa otvorili dvere, prasa opustilo obývačku a skočilo do prvého blata, ktoré našlo. Prečo? Pretože vo svojej podstate to bolo stále prasa. Jeho prirodzenosť sa nezmenila. Zmenil sa jeho zovňajšok, no vo vnútri…

Môžeš zobrať človeka − vyobliekať ho, postaviť do prvého radu v kostole a vzbudiť dojem, že vyzerá ako svätý. Nakrátko môže oklamať aj svojich najlepších priateľov, ale potom ho daj do jeho kancelárie alebo klubu v sobotu večer a znova uvidíš, ako sa prejaví jeho skutočná podstata. Prečo sa takto správa? Pretože jeho podstata sa nezmenila. Nebol znovuzrodený.

Modlitba dňa

Všemocný Bože, sú časy, keď znehodnocujem svoje kresťanské kráčanie a opäť skĺzavam do blata. Očisti a posilni ma, pre Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association