Kreatívny Boh - 25. apríl - evs.sk

„A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ (R 8:26)

John Knox sa so záujmom o každú dušu vo svojej krajine modlil nasledovne: „Daj mi Škótsko, inak zomriem!“ Jeho najúprimnejšiu snahu Boh odmenil duchovným prebudením v krajine. Knoxova modlitba predstavuje „modlitbu v Duchu“. Je to prejav hlbokého duchovného záujmu o ostatných a je vzbudený Božím Duchom. Takýto druh modlitby môže preskočiť oceány, uháňať naprieč spaľujúcou púšťou, preskočiť hory, bežať cez džungle a priniesť uzdravenie a nápomocnú silu evanjelia predmetu modlitby.

To, že „Duch sa prihovára,“ naznačuje skutočnosť, že sa cez nás prihovára, modlí a trúchli Boh. Tak sa stávame Božími spolupracovníkmi, Jeho skutočnými partnermi. Naše životy sú pozdvihnuté z nízkej úrovne sebectva na vysokú úroveň kreativity s Bohom. John Knox sa úprimne modlil a cirkev v Škótsku prešla do nového života.

Modlitba dňa

Volanie môjho srdca je vypočuté − ďakujem Ti, Pane Ježiši!

Billy Graham Evangelistic Association