Milovať jeden druhého - 30. jún - evs.sk

A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám (ekumenický preklad) (1Tes 3:12)

Jedným z narastajúcich psychologických problémov, ktorému v dnešnej dobe ľudia čelia, je samota. A preto má veľký význam služba, ochota počúvať iných, byť dobrý poslucháč. Mnoho ľudí netúži len po tom, aby boli milovaní, ale aj po tom, aby mali niekoho, kto ich bude počúvať. Keď milujeme Boha z celého svojho srdca, potom dokážeme milovať svojho blížneho. To, čo dnešní ľudia najviac potrebujú nie je viac vedy, technologického rozvoja, vyučovania, vedomostí, moci, dokonca ani viac kázania − najväčšou potrebou, akú dnes vo svete máme, je láska. A jediným zdrojom lásky je nadprirodzené konanie Ducha Svätého, ktorý premieňa životy.

Láska, ktorú dáva Boh, nie je obyčajná láska. Láska k našim blížnym, nevychádza z nás, je to Boh, ktorý miluje cez nás. Ak sme ochotní milovať svojich blížnych, Boh nás obdarí svojou lásku.

Modlitba dňa

Milujem ťa, Ježiš. Ako často beriem tvoj nesmierny skutok lásky pre mňa na kríži za samozrejmosť. Pomôž mi udržiavať môj zrak upretý na Teba, aby som sa cez tvoj dokonalý príklad mohol priblížiť k svojim blížnym.

Billy Graham Evangelistic Association