Reality života - 30. máj - evs.sk

„… a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu.“

(2 K 10:5)

Tisíce ľudí si vytvorilo plány ako uniknúť realitám života. V posledných rokoch sa začalo bežne používať nové slovo – „eskapizmus“. Slovník ho definuje ako „útek pred skutočnosťou do imaginárneho sveta“. Únik predstavivosti. Šalamún hovoril o neznovuzrodenom srdci ako o takom, ktoré inklinuje k nadmernej fantázii. Svet snov, ktorý presadzuje satan, vždy končí rozčarovaním. Tisíce ľudí žijú v nerálnom svete snov a vyhýbajú sa svojim zodpovednostiam voči rodinám a Bohu. Biblia učí, že s Kristom vo svojom srdci dokážeš čeliť realitám života. Hoci sú náročné, Božia milosť ti dá väčšiu radosť a potešenie než akýkoľvek snový svet, do ktorého sa snažíš utiecť.

Modlitba dňa

Pane, moje myšlienky tak často vytvárajú pustatinu pre to, čo tam chceš zasadiť. Nech je každá jedna z nich dnes podrobená Tvojmu vedeniu.

Billy Graham Evangelistic Association