Spása je Boží skutok - 4. január - evs.sk

„A nieto spasenia v nikom inom,  lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4:12)

Spása je Boží skutok. Je iniciovaná Bohom, Boh ju vykonal a zachováva ju. Viera, ktorá zachraňuje dušu, je opísaná ako viera v Krista ako Božieho Syna – nie ako dobrého či veľkého človeka, ale ako jedinečne splodeného Syna živého Boha!

Je to v súlade so svedectvom celej Novej zmluvy a prehlasovaním prvých kazateľov evanjelia. Všetci vyhlasujú nevyhnutnosť viery v Ježiša Krista ako Boha.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Boží Syn, bezvýhradne Ťa uctievam a chválim Tvoje sväté meno.

Billy Graham Evangelistic Association