Dokonalé umenie - 5. máj - evs.sk

„… sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami.“

(2K 12:5)

Dr. Edward Judson vo svojej reči venovanej svojmu otcovi Adoniramovi Judsonovi, pri príležitosti pomenovania cirkvi v New Yorku po ňom − Judson Memorial Church –, povedal: „Utrpenie a úspech patria k sebe. Ak si úspešný bez utrpenia, je to preto, lebo iní trpeli predtým, než si začal trpieť ty; ak trpíš bez úspechu, je to preto, aby ďalší po tebe mohli uspieť.“

Blahoslavení plačúci. Môžu byť šťastní, pretože vedia, že ich bolesť, utrpenie a núdza sú námahou nového stvorenia, sú to pôrodné bolesti lepšieho sveta. Môžu byť šťastní, ak sú si vedomí, že Boh, skúsený umelec, používa oboje − svetlo a tieň, aby vytvoril majstrovské dielo hodné dokonalého umenia.

Takisto sa dokážu tešiť v chorobe, usmievať sa cez svoje slzy a spievať uprostred svojho smútku, pretože si uvedomujú, že v Božej ekonómii „ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať.“ (2Tim 2:12)

Modlitba dňa

V utrpení sa budem učiť chváliť Ťa, Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association