Víťazstvo nad pokušením - 7. marec - evs.sk

„… súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje…“ (R 5:3-5)

Boh nikdy nezasľúbil, že od nás odstráni pokušenie, pretože dokonca Kristus podliehal pokušeniu. Biblia vraví: „ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu.“ (Žid 4:15) Neexistuje žiaden dobrý dôvod, prečo by si mal hľadať spôsob, ako uniknúť, pretože takéto časy skúšok majú blahodarné účinky. Je tu pocit úspechu a sebavedomia, ktorý vyplýva z víťazstva nad pokušením a ktorý k nám iným spôsobom nepríde.

Pokušenie ukazuje, akí sú ľudia naozaj. Nerobí nás kresťanmi či nekresťanmi. Nerobí kresťana silnejším a nespôsobuje objavenie zdrojov sily. Len vtedy môžeš mať úžitok z toho, čo môže byť tragédia, ak zistíš, že práve v takom čase pokušenia sa pre teba môže stať Kristus reálnejší viac než kedykoľvek predtým a Jeho spása zmysluplnejšia.

Modlitba dňa

Nech si v každom čase pokušenia pripomínam Tvoj príklad, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association