Nefunkčná domácnosť - 8. jún - evs.sk

„Pretože nešľachetnosť je v ich príbytkoch, aj v ich vnútri. Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže.“ (Ž 55:16-17)

Nefunkčná domácnosť sa stala svetovým spoločenským problémom číslo jeden a v konečnom dôsledku môže viesť k deštrukcii našej civilizácie. Keďže základnou jednotkou každej spoločnosti je domácnosť, ak sa začne rúcať, spoločnosť je na ceste k rozpadu. Predstavuje to životnú hrozbu. Neobjavuje sa v titulkoch, ktoré bijú do očí, no podobne ako termity rozožiera srdce a jadro globálnej štruktúry.

Je najvyšší čas, aby sa naši takzvaní odborníci na manželstvo, rodinu a domov vrátili naspäť k Biblii. Doteraz sme čítali novinové články, v rádiu sme počúvali poradcov a psychiatri profitovali. V tom všetkom sme vynechali Toho, ktorý uskutočnil v záhrade Eden prvé manželstvo a ustanovil zväzok medzi mužom a ženou.

Modlitba dňa

Modlím sa, Pane, za domácnosti v tejto drahej krajine. Bez vedenia Tvojej lásky a múdrosti sa naša spoločnosť rozpadne.

Billy Graham Evangelistic Association